Bài 17 trang 109 SGK Đại số và Giải tích 11


Cho cấp số nhân -4, x, -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

Đề bài

Cho cấp số nhân \(-4, x, -9\). Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

\(A. x = 36\)                           \(B. x = -6,5\)

\(C. x = 6\)                              \(D. x =-36\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất CSN: Nếu ba số \(x;y;z\) là ba số liên tiếp của CSN thì \(xz=y^2\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(-4, x, -9\) là ba số hạng của một cấp số nhân nên:

\(x^2= (-4). (-9) = 36 ⇔ x = 6\) hoặc \(x = - 6\).

Chọn đáp án C.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí