Bài 2 trang 107 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 2 trang 107 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho cấp số nhân có u1 < 0 và công bội q. Hỏi các số hạng khác sẽ mang dấu gì trong các trường hợp sau:

Đề bài

Cho cấp số nhân có \(u_1< 0\) và công bội \(q\). Hỏi các số hạng khác sẽ mang dấu gì trong các trường hợp sau:

a) \(q > 0\)                b) \(q < 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SHTQ của cấp số nhân: \({u_n} = {u_1}{q^{n - 1}}\) với \(u_1\) là số hạng đầu của CSN và \(q\) là công bội của CSN.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(u_n=u_1q^{n-1}\)

a) Nếu \(\left\{ \matrix{q > 0 \hfill \cr {u_1} < 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow {u_n} < 0,\forall n\)

b) Nếu \(\left\{ \matrix{q < 0 \hfill \cr {u_1} < 0 \hfill \cr} \right.\) \(\Rightarrow u_n< 0\) khi \(n\) lẻ và \(u_n> 0\) khi \(n \) chẵn.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu