Bài 14 trang 108 SGK Đại số và Giải tích 11


Giải bài 14 trang 108 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số (un). Hãy chọn phương án đúng:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho dãy số \((u_n)\), biết \(u_n= 3^n\). Hãy chọn phương án đúng:

LG a

Số hạng \(u_{n+1}\)bằng:

A. \(3^n+1\)                         B. \(3^n+ 3\)

C. \(3^n.3\)                             D. \(3(n+1)\)

Phương pháp giải:

Thay \(n\) bằng \(n+1\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({u_{n + 1}} = {\rm{ }}{3^{n + 1}} = {\rm{ }}{3^n}.3\)

Chọn đáp án C.

LG b

Số hạng \(u_{2n}\) bằng:

A. \(2.3^n\)                              B. \(9^n\)

C. \(3^n+ 3\)                          D. \(6n\)

Phương pháp giải:

Thay \(n\) bằng \(2n\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({u_{2n}} = {\rm{ }}{3^{2n}} = {\rm{ }}{({3^2})^n} = {\rm{ }}{9^n}\),

Chọn đáp án B.

LG c

Số hạng \(u_{n-1}\)bằng :

A. \(3^n-1\)                         B. \({1\over 3}.3^n\)

C. \(3^n– 3\)                           D. \(3n – 1\)

Phương pháp giải:

Thay \(n\) bằng \(n-1\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({u_{n - 1}} = {3^{n - 1}} = {3^n}{.3^{ - 1}} = {{{3^n}} \over 3}\)

Chọn đáp án B.

LG d

Số hạng \(u_{2n-1}\) bằng:

A. \(3^2.3^n-1\)                    B. \(3^n.3^{n-1}\)

C. \(3^{2n}- 1\)                        D. \(3^{2(n-1)}\)

Phương pháp giải:

Thay \(n\) bằng \(2n-1\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({u_{2n - 1}} = {\rm{ }}{3^{2n - 1}}=3^n.3^{n-1}\)

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài