Bài 6 trang 79 SGK Hình học 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 6 trang 79 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' , Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' (h.2.77).

Đề bài

Cho hình lăng trụ tam giác \(ABC.A'B'C'\), Gọi \(I, J\) lần lượt là trọng tâm của tam giác \(ABC\) và \(A'B'C'\) (h.2.77). Thiết diện tạo bởi mặt phẳng \((AIJ)\) với hình lăng trụ đã cho là

(A) Tam giác cân;

(B) Tam giác vuông;

(C) Hình thang;

(D) Hình bình hành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định thiết diện của lăng trụ tạo bởi mặt phẳng \((AIJ)\).

Sử dụng tính chất: Nếu hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song thì cắt nhau theo giao tuyến song song với hai đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Gọi \(M,M'\) lần lượt là trung điểm của \(BC,B'C'\), ta có \(\left( {AA'M'M} \right) \equiv \left( {AIJ} \right)\) do đó thiết diện của lăng trụ tạo bởi mặt phẳng \((AIJ)\) là tứ giác \(AA'M'M\).

Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}\left( {AA'M'M} \right) \cap \left( {A'B'C'} \right) = A'M'\\\left( {AA'M'M} \right) \cap \left( {ABC} \right) = AM\\\left( {ABC} \right)//\left( {A'B'C'} \right)\end{array} \right. \Rightarrow A'M'//AM\).

Lại có \(\Delta ABC = \Delta A'B'C' \Rightarrow AM = A'M'\).

Vậy tứ giác \(AA'M'M\) là hình bình hành.

Chọn đáp án D.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu