Trả lời Vận dụng 1 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:

1. "Tài khoản ...010. Số tiền giao dịch: +160 000. .."

2. "Tài khoản ...010. Số tiền giao dịch: – 4 000 000. ..."

Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số dương trong tin nhắn tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền.

Số âm trong tin nhắn tức là tài khoản của ông bị trừ tiền.

Lời giải chi tiết

Số +160 000  trong tin nhắn tức là tài khoản của ông được cộng thêm 160 000.

Số - 4 000 000 trong tin nhắn tức là tài khoản của ông bị trừ 4 000 000.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài