Trả lời Hoạt động 1 trang 58 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Số -3 đọc là "âm 3". Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết (h.3. 1) và trên chiếc nhiệt kế (h.3.2).

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các hình và đọc theo mẫu

Lời giải chi tiết

Hình 3.1 có:

-22: âm hai mươi hai

-59: âm năm mươi chín

- 49: âm bốn mươi chín

- 45: âm bốn mươi năm

- 50: âm năm mươi

- 9: âm chín

- 6: âm sáu

……

Hình 3.2 có:

-10: âm mười

-20: âm hai mươi

-30: âm ba mươi


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài