Giải Bài 3.8 trang 61 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) \(A = {\rm{\{ x}} \in \mathbb{Z}\,{\rm{|}}\,{\rm{ - 2}} \le {\rm{x}}\,{\rm{ < }}\,{\rm{4\} ;}}\)

b) \(B = {\rm{\{ x}} \in \mathbb{Z}\,{\rm{|}}\,{\rm{ - 2}}\,{\rm{ < }}\,{\rm{x}}\, \le {\rm{4\} }}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Liệt kê các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 4.

b) Liệt kê các số nguyên lớn hơn -2 và nhỏ hơn hoặc bằng 4.

Lời giải chi tiết

a) A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

b) B = {-1; 0; 1; 2; 3; 4}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài