Trả lời Luyện tập 1 trang 58 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;

b) Đọc các số mà em đã viết.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Ba số nguyên dương: 2, 7, 9

    Ba số nguyên âm: - 3, - 5, - 6

b) 2: hai

    7: bảy

    9: chín

    -3: âm ba

    -5: âm năm

    -6: âm sáu


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài