Trả lời Luyện tập 3 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


1.Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần 2, -4; 0; 5; -11; -3; 9. 2.Trong tập ...những số nào lớn hơn – 1?

Đề bài

1.Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần 2, -4; 0; 5; -11; -3; 9.

2.Trong tập \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}| - 5 < x \le 2\} \) những số nào lớn hơn – 1?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a, b là hai số nguyên dương và a > b thi –a < - b.

Lời giải chi tiết

1. Vì 0 < 3 < 4 < 11 nên 0 > -3 > -4 > -11

Mà 0 < 2 < 5 < 9

Ta được: -11 < -4 < -3 < 0 < 2 < 5 < 9

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Ta có: \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}| - 5 < x \le 2\} \)= \({\rm{\{ }} - 4;\, - 3\,;\, - 2;\, - 1;\,\,0;\,\,1;\,\,2{\rm{\} }}\) 

Trong đó, những số lớn hơn -1 là: 0; 1; 2


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí