Trả lời Hoạt động 2 trang 58 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bằng cách sử dụng dấu "-", hãy viết các số âm được nói đến trong hình 3.3.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 3.3 để viết các số âm.

Lời giải chi tiết

Trong hình 3.3 có:

Âm 65 viết là - 65

Âm 30 viết là - 30


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên