Trả lời Hoạt động 4 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Quan sát trên trục số (h.3.6), ta thấy: 3 < 5 nhưng -3 > -5; 4 > 1 nhưng - 4 < -1. Theo em, trong hai số – 12 và -15, số nào lớn hơn?

Đề bài

Quan sát trên trục số (h.3.6), ta thấy:

3 < 5 nhưng -3 > -5;

4 > 1 nhưng - 4 < -1.

Theo em, trong hai số – 12 và -15, số nào lớn hơn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a < b thì –a > -b.

Lời giải chi tiết

Do 12 < 15 nên -12 > -15.


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí