Trả lời Câu hỏi 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị? a) Điểm 2, b) Điểm -4.

Đề bài

Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị?

a) Điểm 2,               b) Điểm -4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát trục số và đếm các khoảng, mỗi khoảng là 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết

Điểm 2 cách gốc O hai đơn vị.

Điểm -4 cách gốc O bốn đơn vị


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí