Trả lời Câu hỏi 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị?

a) Điểm 2,               b) Điểm -4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát trục số và đếm các khoảng, mỗi khoảng là 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết

Điểm 2 cách gốc O hai đơn vị.

Điểm -4 cách gốc O bốn đơn vị


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài