Trả lời Hoạt động 3 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trên trục số các số nguyên âm nằm ở bên trái hay bên phải gốc O? Từ đó em hãy sắp xếp ba số 0, 1 và –1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trên trục số chiều từ trái sang phải là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm.

- Cho hai số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì số a nhỏ hơn số b.

Lời giải chi tiết

Trên trục số các số nguyên âm nằm bên trái gốc O.

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: -1; 0; 1.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài