Trả lời Luyện tập 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương?

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Di chuyển theo chiều dương là phía bên phải trục số.

Di chuyển theo chiều âm là di chuyển về phía bên trái trục số.

Lời giải chi tiết

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đến điểm 5

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đến điểm -5


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài