Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 17 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa. a) 3.3^3 b) 2^2.2^4.

Đề bài

Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa.

a) \({3.3^3}\)

b) \({2^2}{.2^4}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({a^n} = a.a.\,\,....\,\,a\,(n \ne 0)\)(n thừa số a)

Lời giải chi tiết

a) \({3.3^3} = 3.(3.3.3)= 3.3.3.3={3^4}\)

b) \({2^2}{.2^4}=(2.2).(2.2.2.2) =2.2.2.2.2.2= {2^6}\)


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí