Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 16 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5

b) 7.7.7.7.7.7

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát mẫu bên trên làm tương tự

Lời giải chi tiết

a) \(5.5.5 = {5^3}\)

b) \(7.7.7.7.7.7 = {7^6}\)


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu