Giải Bài 4 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng ... a) Em hãy viết khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng dưới dạng tích của một số với một luỹ thừa của 10. b) Khối lượng Trái Đất gấp bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

Đề bài

 Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng \(\underbrace {6\,00...00}_{21\,chữ\,số \,0}\) tấn, khối lượng của Mặt Trăng khoảng \(\underbrace {75\,00...00}_{18\,chữ \,số\ 0}\) tấn

a) Em hãy viết khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng dưới dạng tích của một số với một luỹ thừa của 10.

b) Khối lượng Trái Đất gấp bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) \(\underbrace {\overline {a\,00...00} }_{n\,chữ\,số \,0} = a.{10^n}\)

b) Ta lấy khối lượng Trái Đất : Khối lượng Mặt Trăng

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng Trái Đất: \(\underbrace {6\,00...00}_{21\,chữ\,số \,0}= 6.{10^{21}}\)

Khối lượng Mặt Trăng là: \(\underbrace {75\,00...00}_{18\,chữ\,số\, 0}= 75.10^{18}\)

b) Khối lượng Trái Đất gấp khối lượng Mặt Trăng số lần là:

6.\({10^{21}}\): (75.\({10^{18}})= 80\) (lần)


Bình chọn:
4.8 trên 60 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí