Giải Bài 4 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

 Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng \(\underbrace {6\,00...00}_{21\,\,số\,a \,0}\) tấn, khối lượng của Mặt Trăng khoảng \(\underbrace {75\,00...00}_{18\,\,số\ 0}\) tấn

a) Em hãy viết khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng dưới dạng tích của một số với

một luỹ thừa của 10.

b) Khối lượng Trái Đất gấp bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) \(\underbrace {\overline {a\,00...00} }_{n\,\,số\ \,0}\) = a.\({10^n}\)

b) Ta lấy khối lượng Trái đất : Khối lượng mặt trăng

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng trái đất: \(\underbrace {6\,00...00}_{21\,\,số \,0}\)= 6.\({10^{21}}\)

Khối lượng mặt trăng: \(\underbrace {75\,00...00}_{18\,\,số\,  0}\)= 75.\({10^{18}}\)

b) 6.\({10^{21}}\): 75.\({10^{18}}\)= 80 lần

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài