Giải Bài 1 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Ghép mỗi phép tính ở cột A với luỹ thừa tương ứng của nó ở cột B.

Cột A

Cột B

a) \({3^7}{.3^3}\)

1) \({5^{17}}\)

b) \({5^9}:{5^7}\)

2) \({2^3}\)

c) \({2^{11}}:{2^8}\)

3) \({3^{10}}\)

d)\({5^{12}}{.5^5}\)

4) \({5^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\) và \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}(a \ne 0;m \ge n)\)

Lời giải chi tiết

a-3; b-1; c-2; d-1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài