Giải Bài 3 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn là 98000000 người.

Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một luỹ thừa của 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\underbrace {\overline {a\,00...00} }_{n\,\,số \,a \,0}\) = a.\({10^n}\)

Lời giải chi tiết

\(98000000 =\) \({98.10^6}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Hỏi bài