Hoạt động 2 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Đề bài

Điền vào chỗ chấm:

a) Cho hai số có tổng S = 5 và tích P = 6, hãy tìm hai số đó.

Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là 5 - …………

Ta có: \( \ldots   \left( { \ldots   - {\rm{ }}x} \right) = ...\)\(\,\Rightarrow ...{x^2} - ...x + ... = 0\)

Giải phương trình, ta được: x = 2; x = 3

b) Cho hai số có tổng S = 5 và tích P = 8, hãy tìm hai số đó.

Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là 5 - ……..

Ta có: \( \ldots  \left( { \ldots  - {\rm{ }}...} \right){\rm{ }} = ...\)\(\,\Rightarrow ...{x^2} - ...x - ... = 0\)

Giải phương trình, ta không tìm được x.

c) So sánh \({S^2} - 4P\) với số 0 trong hai hoạt động a và b, từ đó rút ra kết luận.

Lời giải chi tiết

a) Cho hai số có tổng S = 5 và tích P = 6, hãy tìm hai số đó.

Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là 5 - x

Ta có: \(x\left( {5 - x} \right){\rm{ }} = 6 \Rightarrow {x^2} - 5x + 6 = 0\)

Giải phương trình, ta được: x = 2; x = 3

b) Cho hai số có tổng S = 5 và tích P = 8, hãy tìm hai số đó.

Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là 5 - x

Ta có: \(x\left( {5 - x} \right){\rm{ }} = 8 \Rightarrow {x^2} - 5x - \left( { - 8} \right) = 0\)

Giải phương trình, ta không tìm được x.

c) So sánh \({S^2} - 4P\) với số 0 trong hai hoạt động a và b, từ đó rút ra kết luận.

Với hoạt động a ta có: \({S^2} = {5^2} = 25;4P = 24 \Rightarrow {S^2} \ge 4P\) nên 2 số là nghiệm của phương trình \({x^2} - Sx + P = 0\)

Với hoạt động b ta có: \({S^2} = {5^2} = 25;4P = 32 \Rightarrow {S^2} < 4P\) nên không tìm được x.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - 2. Ứng dụng

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài