Hoạt động 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Cho phương trình bậc hai

Đề bài

Cho phương trình bậc hai \(2{x^2} - 3x - 5 = 0\)

a) Xác định các hệ số a, b, c và tính các tỉ số \( - \dfrac{b}{a}\) và \(\dfrac{c}{a}\)

b) Giải phương trình.

c) Tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình. So sánh tổng và tích tìm được với các tỉ số \( - \dfrac{b}{a}\) và \(\dfrac{c}{a}\) ở trên.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(a = 2;b =  - 3;c =  - 5;\)\(\,\, - \dfrac{b}{a} = \dfrac{3}{2};\,\,\dfrac{c}{a} =  - \dfrac{5}{2}\)

b) \(a = 2;b =  - 3;c =  - 5;\)\(\;\Delta  = {\left( { - 3} \right)^2} + 4.2.5 = 49 > 0;\sqrt \Delta   = 7\)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt: \({x_1} = \dfrac{{3 + 7}}{4} = \dfrac{5}{2};{x_2} = \dfrac{{3 - 7}}{4} =  - 1\)

c) Tổng hai nghiệm của phương trình là: \({x_1} + {x_2} = \dfrac{5}{2} - 1 = \dfrac{3}{2}\)

Tích hai nghiệm của phương trình là: \({x_1}.{x_2} =  - \dfrac{5}{2}\)

Ta có: \({x_1} + {x_2} =  - \dfrac{b}{a};{x_1}.{x_2} = \dfrac{c}{a}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - 1. Hệ thức Vi - ét

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài