Thử tài bạn 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích hai nghiệm của các phương trình sau:

Đề bài

Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích hai nghiệm của các phương trình sau:

a) \(5{x^2} - 2x - 1 = 0\)       

b) \( - {x^2} + 5x + 2 = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Bước 1: Kiểm tra xem phương trình có nghiệm không.

+) Bước 2: nếu phương trình đã cho có nghiệm thì ta tính bằng công thức \({x_1} + {x_2} =  - \dfrac{b}{a};{x_1}.{x_2} = \dfrac{c}{a}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(a = 5;b =  - 2;c =  - 1;\,\,a.c < 0\) nên phương trình luôn có 2 nghiệm.

Khi đó ta có: \({x_1} + {x_2} =  - \dfrac{b}{a} = \dfrac{2}{5};{x_1}.{x_2} = \dfrac{{ - 1}}{5}\)

b) Ta có: \(a =  - 1;b = 5;c = 2;\,\,a.c < 0\) nên phương trình luôn có 2 nghiệm.

Khi đó ta có: \({x_1} + {x_2} = 5;{x_1}.{x_2} =  - 2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí