Thử tài bạn 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích hai nghiệm của các phương trình sau:

Đề bài

Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích hai nghiệm của các phương trình sau:

a) \(5{x^2} - 2x - 1 = 0\)       

b) \( - {x^2} + 5x + 2 = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Bước 1: Kiểm tra xem phương trình có nghiệm không.

+) Bước 2: nếu phương trình đã cho có nghiệm thì ta tính bằng công thức \({x_1} + {x_2} =  - \dfrac{b}{a};{x_1}.{x_2} = \dfrac{c}{a}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(a = 5;b =  - 2;c =  - 1;\,\,a.c < 0\) nên phương trình luôn có 2 nghiệm.

Khi đó ta có: \({x_1} + {x_2} =  - \dfrac{b}{a} = \dfrac{2}{5};{x_1}.{x_2} = \dfrac{{ - 1}}{5}\)

b) Ta có: \(a =  - 1;b = 5;c = 2;\,\,a.c < 0\) nên phương trình luôn có 2 nghiệm.

Khi đó ta có: \({x_1} + {x_2} = 5;{x_1}.{x_2} =  - 2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - 1. Hệ thức Vi - ét

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài