Bài 68 trang 20 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong năm số sau đây:

\(4;\)      \(16;\)      \(64;\)       \(256;\)      \(1024.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(ad = bc\) và \(a, b, c, d\ne 0\) thì ta có các tỉ lệ thức:

 \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) \(; \dfrac{a}{c}= \dfrac{b}{d} ; \dfrac{d}{b} =\dfrac{c}{a} ; \dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}\)

Lời giải chi tiết

* Ta có: \(4.256 = 1024;\;\;\; 16. 64 = 1024\)

Suy ra \(4. 256  = 16. 64\)

Lập được các tỉ lệ thức:

\(\displaystyle {4 \over {16}} = {{64} \over {256}};\;\;\;{4 \over {64}} = {{16} \over {256}};\)

\(\displaystyle {{256} \over {16}} = {{64} \over 4};\;\;\;{{256} \over {64}} = {{16} \over 4}\)

* Ta có: \(4. 1024 = 4096\;;\;16. 256=4096\)

Suy ra \(4. 1024 = 16. 256\)

Lập được các tỉ lệ thức:

\(\displaystyle {4 \over {16}} = {{256} \over {1024}};\;\;\;{4 \over {256}} = {{16} \over {1024}};\)

\(\displaystyle {{1024} \over {16}} = {{256} \over 4};\;\;\;{{1024} \over {256}} = {{16} \over 4}\)

* Ta có: \(16.1024 =16384;\;\;\; 64.256=16384\)

Suy ra \(16.1024 = 64.256\)

Lập được các tỉ lệ thức:

\(\displaystyle {{16} \over {64}} = {{256} \over {1024}};\;\;\;{{16} \over {256}} = {{64} \over {1024}};\)

\(\displaystyle {{1024} \over {64}} = {{256} \over {16}};\;\;\;{{1024} \over {256}} = {{64} \over {16}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.