Bài 61 trang 19 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 61 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau:

LG a

 \(\displaystyle {\rm{}}{{ - 5,1} \over {8,5}} = {{0,69} \over { - 1,15}}\)

Phương pháp giải:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) ( \(a, d\) gọi là ngoại tỉ; \(c,b\) gọi là trung tỉ) 

Giải chi tiết:

 \(\displaystyle {\rm{}}{{ - 5,1} \over {8,5}} = {{0,69} \over { - 1,15}}\) 

Ngoại tỉ là  \(- 5,1\) và \(-1,15\).

Trung tỉ là \(8,5\) và \(0,69\). 

LG b

\(\displaystyle {{6\displaystyle {1 \over 2}} \over {35\displaystyle {3 \over 4}}} = {{14\displaystyle {2 \over 3}} \over {80\displaystyle {2 \over 3}}}\) 

Phương pháp giải:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) ( \(a, d\) gọi là ngoại tỉ; \(c,b\) gọi là trung tỉ)

Giải chi tiết:

 \(\displaystyle {{6\displaystyle {1 \over 2}} \over {35\displaystyle {3 \over 4}}} = {{14\displaystyle {2 \over 3}} \over {80\displaystyle {2 \over 3}}}\)

Ngoại tỉ là \(6\displaystyle {1 \over 2}\) và \(80\displaystyle {2 \over 3}\); trung tỉ là \(35\displaystyle {3 \over 4}\) và \(14\displaystyle {2 \over 3}\) 

LG c

 \( - 0,375:0,875 =  - 3,63:8,47\) 

Phương pháp giải:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) ( \(a, d\) gọi là ngoại tỉ; \(c,b\) gọi là trung tỉ)

Giải chi tiết:

 \(-0,375:0,875=-3,63:8,47\)

\(\Rightarrow \dfrac{{ - 0,375}}{{0,875}} = \dfrac{{ - 3,63}}{{8,47}}\)

Ngoại tỉ là \(-0,375\) và \(8,47\)

Trung tỉ là \(0,875\) và \(-3,63\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Tỉ lệ thức

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.