Bài 65 trang 20 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 65 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức.

Đề bài

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

\(6:\left( { - 27} \right) = \left( { - 6\displaystyle {1 \over 2}} \right):29\displaystyle{1 \over 4}\)   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(ad = bc\) và \(a, b, c, d\ne 0\) thì ta có các tỉ lệ thức:

 \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) \(; \dfrac{a}{c}= \dfrac{b}{d} ; \dfrac{d}{b} =\dfrac{c}{a} ; \dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}\)

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{6}{{ - 27}} = \dfrac{{ - 6\dfrac{1}{2}}}{{29\dfrac{1}{4}}};\;\;\;\dfrac{{29\dfrac{1}{4}}}{{ - 27}} = \dfrac{{ - 6\dfrac{1}{2}}}{6};\)

\(\dfrac{6}{{ - 6\dfrac{1}{2}}} = \dfrac{{ - 27}}{{29\dfrac{1}{4}}};\;\;\;\dfrac{{29\dfrac{1}{4}}}{{ - 6\dfrac{1}{2}}} = \dfrac{{ - 27}}{6}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí