Bài 6.1 phần bài tập bố sung trang 9 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Phân tích đa thức \({x^2}\left( {x + 1} \right) - x\left( {x + 1} \right)\)  thành nhân tử ta được kết quả là:

\(A.\) \(x\)

\(B.\) \(x\left( {x + 1} \right)\)

\(C.\) \(x\left( {x + 1} \right)x\)

\(D.\) \(x\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\)

Hãy chọn kết quả đúng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:\(A.B+A.C=A(B+C)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \({x^2}\left( {x + 1} \right) - x\left( {x + 1} \right)\)\(=(x+1)(x^2-x)\)\(=(x+1)x(x-1)\)\(=x(x-1)(x+1)\)

Vậy chọn \(D.\) \(x\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.