Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 119 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 119 sách bài tập toán 9 tập 1. Mô tả cánh của một máy bay.Hãy tính các độ dài AC, BD, AB của cánh máy bay theo số liệu được cho trong hình đó.

Đề bài

(h.bs. 5). Mô tả cánh của một máy bay. Hãy tính các độ dài \(AC,\; BD, \;AB\) của cánh máy bay theo số liệu được cho trong hình đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông để tìm độ dài các cạnh \(AC,\; BD, \;AB\).

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \(AC\) cắt đường thẳng vuông góc với \(CD\) tại \(D\) ở điểm \(H\) thì tam giác \(CDH\) là tam giác vuông cân (vì là tam giác vuông có góc C bằng \(45^0\)), \(DH = CD = 3,4m\).

Đường thẳng \(AB\) cắt \(DH\) tại \(K\) thì \(DK = 5m\) nên \(H\) nằm ở giữa \(D\) và \(K\) (xem Hình bs.6).

Dựng hình chữ nhật \(AKDI\) thì \(AIC\) là tam giác vuông cân (vì là tam giác vuông có góc C bằng \(45^0\)), \(AI = KD = 5m\)

Xét tam giác vuông AIC ta có: \(AC = \sqrt {A{I^2} + I{C^2}}  = \sqrt {{5^2} + {5^2}}  = 5\sqrt 2\,(m) \)

Trong tam giác vuông \(BKD\), có:

\(\displaystyle DB = {{DK} \over {\cos 30^\circ }} = {5 \over {\displaystyle {{\sqrt 3 } \over 2}}} = {{10} \over {\sqrt 3 }} \) \(\displaystyle = {{10\sqrt 3 } \over 3} \approx 5,77\,(m)\)

Vì \(DC//AK\) (cùng vuông với DK) nên \(\widehat {KAH} = \widehat C = {45^0}\) (hai góc ở vị trí so le trong)

Suy ra \(HKA\) là tam giác vuông cân (tam giác vuông có góc A bằng \(45^0\))

Do đó: \(AK = HK = DK – DH = DK – DC\) \(= 5 – 3,4 = 1,6m\). 

Xét tam giác vuông BDK, ta có: \(KB = DK.tg30^\circ\) \(=5. \dfrac{\sqrt 3 }{3}\) \(= \dfrac{5\sqrt 3 }{3} \).  

Suy ra : \(AB = KB – KA\) \( \displaystyle = {{5\sqrt 3 } \over 3} - 1,6 \approx 1,29\,(m)\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài