Bài 49 trang 27 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Chứng tỏ rằng đa thức \(f(x) = {{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} + 2\) không có nghiệm. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu không có giá trị nào của \(x\) để đa thức \(P(x)=0\) thì đa thức \(P(x)\) không có nghiệm. 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} + 2 = {x^2} + x + x + 1 + 1 \cr 
& = x(x + 1) + (x + 1) + 1 \cr 
& = (x + 1)(x + 1) + 1 \cr 
& = {(x + 1)^2} + 1 \cr} \)

Vì \((x+1)^2 ≥ 0\) với mọi \(x ∈ \mathbb R\) 

Mà \(1 > 0\) nên \((x+1)^2+ 1 > 0\) với mọi \(x ∈ \mathbb R.\)

Vậy đa thức \(f(x) = {{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} + 2\) không có nghiệm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.