Bài 43 trang 26 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Cho đa thức \(f(x) = {x^2} - 4{\rm{x}} - 5\). Chứng tỏ rằng \(x = -1; x =5\) là hai nghiệm của đa thức đó. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu tại \(x = a\) đa thức \(P(x)\) có giá trị bằng \(0\) thì ta nói \(a\) là một nghiệm của đa thức \(P(x)\). 

Lời giải chi tiết

Tính giá trị đa thức: \(f(x) = {x^2} - 4{\rm{x}} - 5\) tại \(x = -1; x =5\) ta có:

\(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 4.( - 1) - 5\)\( = 1 + 4 - 5 = 0\)

\(f(5) = {5^2} - 4.5 - 5 \)\(= 25 - 20 - 5 = 0\)

Vậy \(x = -1\) và \(x = 5\) là nghiệm của đa thức \(f(x) = {x^2} - 4{\rm{x}} - 5\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.