Bài 42 trang 11 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 42 trang 11 sách bài tập toán 8. Tìm số tự nhiên n để mỗi phép chia sau là phép chia hết:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số tự nhiên \(n\) để mỗi phép chia sau là phép chia hết:

LG a

\(\) \({x^4}:{x^n}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng nhận xét: Đơn thức \(A\) chia hết cho đơn thức \(B\) khi mỗi biến của \(B\) đều là biến của \(A\) với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong \(A\).

Lời giải chi tiết:

\(\) \({x^4}:{x^n}\) \( = {x^{4 - n}}\)  là phép chia hết nên \(4 - n \ge 0 \Rightarrow  n \le 4\)

Mà \(n\) là số tự nhiên \( \Rightarrow n \in \left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\)

LG b

\(\) \({x^n}:{x^3}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng nhận xét: Đơn thức \(A\) chia hết cho đơn thức \(B\) khi mỗi biến của \(B\) đều là biến của \(A\) với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong \(A\).

Lời giải chi tiết:

\(\) \({x^n}:{x^3}\) \( = {x^{n - 3}}\) là phép chia hết nên \(n - 3 \ge 0 \Rightarrow n \ge 3\)

Mà \(n\) là số tự nhiên nên \(n\in \{3;4;5;6;...\}\)

LG c

\(\) \(5{x^n}{y^3}:4{x^2}{y^2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng nhận xét: Đơn thức \(A\) chia hết cho đơn thức \(B\) khi mỗi biến của \(B\) đều là biến của \(A\) với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong \(A\).

Lời giải chi tiết:

\(\) \(5{x^n}{y^3}:4{x^2}{y^2}\)\( = \displaystyle{5 \over 4}\left( {{x^n}:{x^2}} \right)\left( {{y^3}:{y^2}} \right) = {5 \over 4}{x^{n - 2}}y\) là phép chia hết nên \(n - 2 \ge 0 \Rightarrow n \ge 2\)

Mà \(n\) là số tự nhiên nên \(n\in \{2;3;4;5;...\}\)

LG d

\(\) \({x^n}{y^{n + 1}}:{x^2}{y^5}\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng nhận xét: Đơn thức \(A\) chia hết cho đơn thức \(B\) khi mỗi biến của \(B\) đều là biến của \(A\) với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong \(A\).

Lời giải chi tiết:

\(\) \({x^n}{y^{n + 1}}:{x^2}{y^5}\) \( = \left( {{x^n}:{x^2}} \right)\left( {{y^{n + 1}}:{y^5}} \right) \)\(= {x^{n - 2}}.{y^{n +1-5}}= {x^{n - 2}}.{y^{n - 4}}\) là phép chia hết nên:

\(\left\{ \begin{array}{l} n-4 \ge 0\\ n-2 \ge 0 \end{array} \right.\) \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n \ge 4\\ n\ge 2\end{array} \right.\) \(\Rightarrow n\ge 4\)

Mà \(n\) là số tự nhiên nên \(n\in \{4;5;6;7;...\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.