Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 12 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 12 sách bài tập toán 8. Làm tính chia:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia:

LG a

\(\) \({\left( {\displaystyle{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {\displaystyle{1 \over 7}xy} \right)^3}\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trường hợp \(A\) chia hết cho \(B\)) ta làm như sau:

+) Chia hệ số của đơn thức \(A\) cho hệ số của đơn thức \(B.\)

+) Chia lũy thừa của từng biến trong \(A\) cho lũy thừa của từng biến đó trong \(B\).

+) Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\) \({\left( {\displaystyle{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {\displaystyle{1 \over 7}xy} \right)^3}\) \( = {\left( {\displaystyle{5 \over 7}{x^2}y:{1 \over 7}xy} \right)^3} = {\left( {5x} \right)^3} = 125{x^3}\)

LG b

\(\) \({\left( { - {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { - x{y^2}z} \right)^3}\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trường hợp \(A\) chia hết cho \(B\)) ta làm như sau:

+) Chia hệ số của đơn thức \(A\) cho hệ số của đơn thức \(B.\)

+) Chia lũy thừa của từng biến trong \(A\) cho lũy thừa của từng biến đó trong \(B\).

+) Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\) \({\left( { - {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { - x{y^2}z} \right)^3}\) \( = \left( {{x^{3.4}}{y^{2.4}}{z^{4}}} \right):\left( { - {x^{1.3}}{y^{2.3}}{z^{3}}} \right)\)\( = {x^{12}}{y^8}{z^4}:\left( { - {x^3}{y^6}{z^3}} \right) =  - {x^9}{y^2}z\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.