Bài 40 trang 11 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 40 trang 11 sách bài tập toán 8. Làm tính chia:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia:

LG a

\(\) \({\left( {x + y} \right)^2}:\left( {x + y} \right)\)

Phương pháp giải:

Quan sát đặc điểm của các đa thức, đưa về dạng chia đơn thức cho đơn thức.

Sử dụng công thức \(a^m:a^n=a^{m-n}\) với \(m\ge n; a\ne 0.\) 

Lời giải chi tiết:

\(\) \({\left( {x + y} \right)^2}:\left( {x + y} \right)\)  \( = (x + y)^{2-1}\)\( = x + y\)

LG b

\(\) \({\left( {x - y} \right)^5}:{\left( {y - x} \right)^4}\)

Phương pháp giải:

Quan sát đặc điểm của các đa thức, đưa về dạng chia đơn thức cho đơn thức.

Sử dụng công thức \(a^m:a^n=a^{m-n}\) với \(m\ge n; a\ne 0.\) 

Lời giải chi tiết:

\({\left( {x - y} \right)^5}:{\left( {y - x} \right)^4}\) \( = {\left( {x - y} \right)^5}:{\left( {x - y} \right)^4} \)\(=(x-y)^{5-4}= x - y\)

Chú ý: \(\left( {y - x} \right)^4=\left( {x - y} \right)^4\) vì \(y – x= -1.(x – y)\) nên \(( y - x)^4 = [-1. (x - y)]^4 \)\(= (- 1)^4. (x - y)^4 = (x - y)^4\). 

LG c

\(\) \({\left( {x - y + z} \right)^4}:{\left( {x - y + z} \right)^3}\)

Phương pháp giải:

Quan sát đặc điểm của các đa thức, đưa về dạng chia đơn thức cho đơn thức.

Sử dụng công thức \(a^m:a^n=a^{m-n}\) với \(m\ge n; a\ne 0.\) 

Lời giải chi tiết:

\(\) \({\left( {x - y + z} \right)^4}:{\left( {x - y + z} \right)^3}\) \( = (x - y + z)^{4-3}\) \( = x - y + z\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.