Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Hai đoạn thẳng \(AB = 35cm, CD = 105cm\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(A’B’ = 75cm\) và \(C’D’\)

Đoạn thẳng \(C’D’\) có độ dài (theo đơn vị cm) là:

A. \(25\)

B. \(49\)

C. \(225\)

D. \(315\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

- Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(A'B'\) và \( C'D'\) nên ta có: \(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\), từ đó ta tính được \(C'D'\).

Lời giải chi tiết

Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(A'B'\) và \( C'D'\) nên ta có:

\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\)

\( \Rightarrow C'D' = \dfrac{{CD.A'B'}}{{AB}} = \dfrac{{105.75}}{{35}}\)\(\, = 225\,\left( {cm} \right)\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu
 • Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 83 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AD (D ∈ BC). Từ D, kẻ DE vuông góc với AB (E ∈ AB) và DF vuông góc với AC (F ∈ AC).

 • Bài 5 trang 83 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 5 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E(h.4).

 • Bài 4 trang 83 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 4 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB < CD

 • Bài 3 trang 82 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3 trang 82 sách bài tập toán 8. Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.

 • Bài 2 trang 82 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 2 trang 82 sách bài tập toán 8. Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp bảy lần đoạn thẳng CD...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.