Bình chọn:
3.9 trên 1019 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2 . Cộng các phân số sau:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi  Bài 7 trang 26 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 26 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 26 Toán 6 Tập 2. Cộng các phân số sau:

Xem chi tiết
Bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2 Bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2. Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

Xem chi tiết
Bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2 Bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

Xem chi tiết
Bài 44 trang 26 SGK Toán 6 tập 2 Bài 44 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 26 SGK Toán 6 tập 2. Điền dấu thích hợp (, = ) vào ô vuông.

Xem chi tiết
Bài 45 trang 26 SGK Toán 6 tập 2 Bài 45 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 45 trang 26 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 27 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 27 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 27 Toán 6 Tập 2 . Phép cộng số nguyên có những tính chất gì ?

Xem chi tiết
Bài 46 trang 27 SGK Toán 6 tập 2 Bài 46 trang 27 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 46 trang 27 SGK Toán 6 tập 2. Giá trị của x là số nào trong các số sau.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 28 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 28 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 28 Toán 6 Tập 2 . Tính nhanh:

Xem chi tiết
Bài 47 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 Bài 47 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 47 trang 28 SGK Toán 6 tập 2. Tính nhanh.

Xem chi tiết
Bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2 Bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2. Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để...

Xem chi tiết
Bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2 Bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được 1/4 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 2/9 quãng đường.

Xem chi tiết
Bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2 Bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Xem chi tiết
Bài 51 trang 29 SGK Toán 6 tập 2 Bài 51 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 51 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2 . Làm phép cộng

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2 . Cũng vậy, ta nói

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2 . Hãy tính và so sánh:

Xem chi tiết
Bài 58 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 58 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 58 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Tìm số đối của các số:

Xem chi tiết
Bài 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 59 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Tính các phép trừ.

Xem chi tiết
Bài 60 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 60 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 60 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay