Bình chọn:
3.9 trên 1019 phiếu
Bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 Bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiện có hai chữ số.

Xem chi tiết
Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Cho đoạn thẳng AB:

Xem chi tiết
Bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 Bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau: Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 . Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 . a) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Xem chi tiết
Bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 Bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi  Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 2. Điền dấu thích hợp (< , >) vào ô vuông:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 6 Tập 2 . So sánh các phân số:

Xem chi tiết
Bài 37 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 37 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 37 trang 23 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 38 trang 23 SGK Toán 6 tập 2 Bài 38 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 23 SGK Toán 6 tập 2. a) Thời gian nào dài hơn?

Xem chi tiết
Bài 39 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 Bài 39 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 39 trang 24 SGK Toán 6 tập 2. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

Xem chi tiết
Bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 Bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2. a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.

Xem chi tiết
Bài 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 Bài 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2. Dựa vào tính chất phân số, hãy so sánh.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay