Bình chọn:
3.9 trên 1018 phiếu
Bài 8 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 Bài 8 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 9 SGK Toán 6 tập 2. Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 Bài 9 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 9 SGK Toán 6 tập 2. Áp dụng kết quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu số dương.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 Bài 10 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 9 SGK Toán 6 tập 2. Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 10 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 10 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 10 Toán 6 Tập 2 . Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 11 SGK Toán 6 tập 2 Bài 11 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 11 SGK Toán 6 tập 2 Bài 12 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 11 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 11 SGK Toán 6 tập 2 Bài 13 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 11 SGK Toán 6 tập 2. Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2 Bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2. Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2. Rút gọn các phân số sau:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2 . Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:

Xem chi tiết
Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm.

Xem chi tiết
Bài 17 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Bài 17 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

Xem chi tiết
Bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)

Xem chi tiết
Bài 20 trang 15 sgk Toán 6 tập 2 Bài 20 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Xem chi tiết
Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2 Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Xem chi tiết
Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2 Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Xem chi tiết
Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Tìm các số nguyên x và y, biết:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng