Bình chọn:
3.9 trên 1019 phiếu
Bài 61 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 Bài 61 trang 33 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 61 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai.

Xem chi tiết
Bài 62 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 62 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 62 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3/4km, chiều rộng 5/8km. Tính nửa chu vi khu đất?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 2 .............

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 36 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 36 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 36 Toán 6 Tập 2 ....

Xem chi tiết
Bài 69 trang 36 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 69 trang 36 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 69 trang 36 SGK Toán 6 tập 2. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể)

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2. Phép nhân số nguyên có tính chất cơ bản gì?

Xem chi tiết
Bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 Bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2. Phân số 6/35 có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.

Xem chi tiết
Bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 Bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 72 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 Bài 72 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 72 trang 37 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Có những cặp phân số mà khi ta nhân chúng với nhau hoặc cộng chúng với nhau đều được cùng một kết quả.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 38 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 38 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 38 SGK Toán 6 Tập 2. Hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị các biểu thức sau....

Xem chi tiết
Bài 73 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Bài 73 trang 38 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 73 trang 38 SGK Toán 6 tập 2. Trong hai câu sau đây, câu nào đúng ?

Xem chi tiết
Bài 74 trang 39 SGK Toán 6 tập 2 Bài 74 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 74 trang 39 SGK Toán 6 tập 2. Điền các số thích hợp vào bảng sau.

Xem chi tiết
Bài 75 trang 39 SGK Toán 6 tập 2 Bài 75 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 75 trang 39 SGK Toán 6 tập 2. Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể)

Xem chi tiết
Bài 76 trang 39 SGK Toán 6 tập 2 Bài 76 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 76 trang 39 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí.

Xem chi tiết
Bài 77 trang 39 SGK Toán 6 tập 2 Bài 77 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 77 trang 39 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị các biểu thức sau.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 2 . Làm phép nhân:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 42 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 42 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 42 Toán 6 Tập 2 . Tìm số nghịch đảo

Xem chi tiết
Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem chi tiết
Bài 85 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 85 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 85 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Xem chi tiết
Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay