Bình chọn:
3.9 trên 1019 phiếu
Bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau.

Xem chi tiết
Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 Toán 6 Tập 2 . Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 Toán 6 Tập 2 . Viết các hỗn số dưới dạng phân số

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 Toán 6 Tập 2 . Viết các số thập phân

Xem chi tiết
Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số.

Xem chi tiết
Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số.

Xem chi tiết
Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. So sánh các phân số.

Xem chi tiết
Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

Xem chi tiết
Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Dùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong các câu sau đây.

Xem chi tiết
Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 51 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 51 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 51 Toán 6 Tập 2 . Theo cách trên

Xem chi tiết
Bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2. Tìm giá trị.

Xem chi tiết
Bài 116 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Bài 116 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 116 trang 51 SGK Toán 6 tập 2. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

Xem chi tiết
Bài 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 Bài 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2. Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm 3/5 của 13,21 và 5/3 của 7,926 mà không cần tính toán.

Xem chi tiết
Bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2 Bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2. Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình. Hỏi:

Xem chi tiết
Bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2 Bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2. Đố : An nói :" Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai". Đố em bạn An nói có đúng không?

Xem chi tiết
Bài 120 trang 52 SGK Toán 6 tập 2 Bài 120 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 tập 2. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2. a) Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14.

Xem chi tiết
Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2. Tìm một số biết.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay