Bình chọn:
3.9 trên 1019 phiếu
Bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 Bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2. Điểm kiểm tra của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16.

Xem chi tiết
Bài 151 - Trang 61 - SGK Toán 6 Tập 2 Bài 151 - Trang 61 - SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 151 trang 61 SGK Toán 6 tập 2. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

Xem chi tiết
Bài 152 trang 61 SGK Toán 6 tập 2 Bài 152 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 152 trang 61 SGK Toán 6 tập 2. Dựng biểu đồ cột biểu diễn tỉ số phần trăm các loại trường nói trên trong hệ thống Giáo dục phổ thông của Việt Nam.

Xem chi tiết
Bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 Bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Cho phân số x/3. Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:

Xem chi tiết
Bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 Bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 Bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn:

Xem chi tiết
Bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 Bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ? 15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

Xem chi tiết
Bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 Bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. So sánh hai phân số :

Xem chi tiết
Bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 Bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chố trống một phân số thích hợp:

Xem chi tiết
Bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2 Bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27, biết rằng ƯCLN (a,b)= 13.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

Xem chi tiết
Bài 52 trang 29 sgk toán 6 tập 2 Bài 52 trang 29 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 52 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết
Bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2. “Xây trường” Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch”

Xem chi tiết
Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2. Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

Xem chi tiết
Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

Xem chi tiết
Bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2 Bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2 Bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2. Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Xem chi tiết
Bài 63 trang 34 sgk Toán 6 Tập 2 Bài 63 trang 34 sgk Toán 6 Tập 2

Giải bài 63 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Hoàn thành các phép tính:

Xem chi tiết
Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài tập.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay