Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bình chọn:
4.7 trên 133 phiếu
Bài 10 trang 8 SBT toán 7 tập 1 Bài 10 trang 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) -1/39 + -1/52 ...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 8 SBT toán 7 tập 1 Bài 11 trang 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết số hữu tỉ -7/20 dưới các dạng sau đây ...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 9 SBT toán 7 tập 1 Bài 12 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 9 SBT toán 7 tập 1 Bài 13 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 9 SBT toán 7 tập 1 Bài 14 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của biểu thức A,B,C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 9 SBT toán 7 tập 1 Bài 15 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1 . Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng: a) 11/12 - (2/5 +x) = 2/3 ...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 9 SBT toán 7 tập 1 Bài 16 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x thuộc Q, biết rằng: a) 11/12 - (2/5 + x) = 2/ 3 ...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 10 SBT toán 7 tập 1 Bài 17 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính nhanh giá trị của biểu thức sau ...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 10 SBT toán 7 tập 1 Bài 18 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 10 SBT toán 7 tập 1 Bài 19 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết: a) (x+1)(x-2) < 0 ...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 10 SBT toán 7 tập 1 Bài 20 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 11 SBT toán 7 tập 1 Bài 21 trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x + y = xy = x: y (y ≠ 0).

Xem chi tiết
Bài 22 trang 11 SBT toán 7 tập 1 Bài 22 trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 11 SBT toán 7 tập 1 Bài 23 trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Hỏi A gấp mấy lần B?

Xem chi tiết
Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 7 tập 1 Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 phần bài tập bổ sung trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Kết quả phép tính (-7/4:5/8).11/16 là ...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài