Thử tài bạn trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Giải và biểu diễn tập nghiệm các bất phưng trình sau:

Đề bài

Giải và biểu diễn tập nghiệm các bất phưng trình sau:

\(x - 4 > 1\,\,;\,\,\, - x \le  - 2x + 3\)

Lời giải chi tiết

\(x - 4 > 1 \Leftrightarrow x > 1 + 4\) (chuyển vế \(-4\) và đổi dấu) \( \Leftrightarrow x > 5\)

Vậy tập nghiệm là: \({\rm{\{ }}x|x > 5\} \)

Biểu diễn tập nghiệm:

 

• \( - x \le  - 2x + 3 \Leftrightarrow  - x + 2x \le 3\) (chuyển vế \(-2x\) và đổi dấu) \( \Leftrightarrow x \le 3\)

Vậy tập nghiệm là: \({\rm{\{ }}x|x \le 3\} \)

Biểu diễn tập nghiệm:

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu