Thử tài bạn 8 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Rút gọn :

Đề bài

Rút gọn :    

a) \(2\sqrt {28}  + 3\sqrt {63}  - 2\sqrt {112}  - \sqrt {175} \); 

b) \(\sqrt 2 .\sqrt {7 + 3\sqrt 5 }  - \dfrac{4}{{\sqrt 5  - 1}}\);

c) \(\dfrac{1}{{2\sqrt 3  + 3}} - \dfrac{1}{{2\sqrt 3  - 3}}\);               

d) \(\sqrt {27b}  + 12\sqrt {\dfrac{1}{3}b}  - \sqrt {48b} \left( {b > 0} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;2\sqrt {28}  + 3\sqrt {63}  - 2\sqrt {112}  - \sqrt {175} \\ = 2\sqrt {{2^2}.7}  + 3\sqrt {{3^2}.7}  - 2\sqrt {{4^2}.7}  - \sqrt {{5^2}.7} \\ = 2.2\sqrt 7  + 3.3\sqrt 7  - 2.4\sqrt 7  - 5\sqrt 7 \\ = 4\sqrt 7  + 9\sqrt 7  - 8\sqrt 7  - 5\sqrt 7  = 0.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\;\sqrt 2 .\sqrt {7 + 3\sqrt 5 }  - \dfrac{4}{{\sqrt 5  - 1}}\\ = \sqrt {14 + 6\sqrt 5 }  - \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}{{\left( {\sqrt 5  - 1} \right)\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}\\ = \sqrt {{3^2} + 2.3.\sqrt 5  + {{\left( {\sqrt 5 } \right)}^2}}  - \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}{{5 - 1}}\\ = \sqrt {{{\left( {3 + \sqrt 5 } \right)}^2}}  - \left( {\sqrt 5  + 1} \right)\\ = \left| {3 + \sqrt 5 } \right| - \sqrt 5  + 1\\ = 3 + \sqrt 5  - \sqrt 5  + 1 = 4.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c)\;\;\dfrac{1}{{2\sqrt 3  + 3}} - \dfrac{1}{{2\sqrt 3  - 3}}\\ = \dfrac{{2\sqrt 3  - 3}}{{\left( {2\sqrt 3  + 3} \right)\left( {2\sqrt 3  - 3} \right)}} - \dfrac{{2\sqrt 3  + 3}}{{\left( {2\sqrt 3  + 3} \right)\left( {2\sqrt 3  - 3} \right)}}\\ = \dfrac{{2\sqrt 3  - 3 - 2\sqrt 3  - 3}}{{{{\left( {2\sqrt 3 } \right)}^2} - 9}}\\ = \dfrac{{ - 6}}{{12 - 9}} = \dfrac{{ - 6}}{3} =  - 2.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}d)\;\;\sqrt {27b}  + 12\sqrt {\dfrac{1}{3}b}  - \sqrt {48b} \left( {b > 0} \right)\\ = \sqrt {{3^2}.3b}  + 12.\dfrac{{\sqrt {3b} }}{3} - \sqrt {{4^2}.3b} \\ = 3\sqrt {3b}  + 4\sqrt {3b}  - 4\sqrt {3b}  = 3\sqrt {3b} .\end{array}\)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com