Thử tài bạn 8 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Rút gọn :

Đề bài

Rút gọn :    

a) \(2\sqrt {28}  + 3\sqrt {63}  - 2\sqrt {112}  - \sqrt {175} \); 

b) \(\sqrt 2 .\sqrt {7 + 3\sqrt 5 }  - \dfrac{4}{{\sqrt 5  - 1}}\);

c) \(\dfrac{1}{{2\sqrt 3  + 3}} - \dfrac{1}{{2\sqrt 3  - 3}}\);               

d) \(\sqrt {27b}  + 12\sqrt {\dfrac{1}{3}b}  - \sqrt {48b} \left( {b > 0} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;2\sqrt {28}  + 3\sqrt {63}  - 2\sqrt {112}  - \sqrt {175} \\ = 2\sqrt {{2^2}.7}  + 3\sqrt {{3^2}.7}  - 2\sqrt {{4^2}.7}  - \sqrt {{5^2}.7} \\ = 2.2\sqrt 7  + 3.3\sqrt 7  - 2.4\sqrt 7  - 5\sqrt 7 \\ = 4\sqrt 7  + 9\sqrt 7  - 8\sqrt 7  - 5\sqrt 7  = 0.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\;\sqrt 2 .\sqrt {7 + 3\sqrt 5 }  - \dfrac{4}{{\sqrt 5  - 1}}\\ = \sqrt {14 + 6\sqrt 5 }  - \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}{{\left( {\sqrt 5  - 1} \right)\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}\\ = \sqrt {{3^2} + 2.3.\sqrt 5  + {{\left( {\sqrt 5 } \right)}^2}}  - \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}{{5 - 1}}\\ = \sqrt {{{\left( {3 + \sqrt 5 } \right)}^2}}  - \left( {\sqrt 5  + 1} \right)\\ = \left| {3 + \sqrt 5 } \right| - \sqrt 5  + 1\\ = 3 + \sqrt 5  - \sqrt 5  + 1 = 4.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c)\;\;\dfrac{1}{{2\sqrt 3  + 3}} - \dfrac{1}{{2\sqrt 3  - 3}}\\ = \dfrac{{2\sqrt 3  - 3}}{{\left( {2\sqrt 3  + 3} \right)\left( {2\sqrt 3  - 3} \right)}} - \dfrac{{2\sqrt 3  + 3}}{{\left( {2\sqrt 3  + 3} \right)\left( {2\sqrt 3  - 3} \right)}}\\ = \dfrac{{2\sqrt 3  - 3 - 2\sqrt 3  - 3}}{{{{\left( {2\sqrt 3 } \right)}^2} - 9}}\\ = \dfrac{{ - 6}}{{12 - 9}} = \dfrac{{ - 6}}{3} =  - 2.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}d)\;\;\sqrt {27b}  + 12\sqrt {\dfrac{1}{3}b}  - \sqrt {48b} \left( {b > 0} \right)\\ = \sqrt {{3^2}.3b}  + 12.\dfrac{{\sqrt {3b} }}{3} - \sqrt {{4^2}.3b} \\ = 3\sqrt {3b}  + 4\sqrt {3b}  - 4\sqrt {3b}  = 3\sqrt {3b} .\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài