Hoạt động 7 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính và so sánh :

Đề bài

Tính và so sánh :

a) \(\sqrt {\dfrac{{100}}{4}} \) và \(\dfrac{{\sqrt {100} }}{{\sqrt 4 }}\) 

b) \(\sqrt {\dfrac{{400}}{{25}}} \)và \(\dfrac{{\sqrt {400} }}{{\sqrt {25} }}\).

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\;\sqrt {\dfrac{{100}}{4}}  = \sqrt {25}  = \sqrt {{5^2}}  = \left| 5 \right| = 5;\\\dfrac{{\sqrt {100} }}{{\sqrt 4 }} = \dfrac{{\sqrt {{{10}^2}} }}{{\sqrt {{2^2}} }} = \dfrac{{\left| {10} \right|}}{{\left| 2 \right|}} = \dfrac{{10}}{2} = 5.\\ \Rightarrow \sqrt {\dfrac{{100}}{4}}  = \dfrac{{\sqrt {100} }}{{\sqrt 4 }}\;\;\left( { = 5} \right).\\b)\;\sqrt {\dfrac{{400}}{{25}}}  = \sqrt {16}  = \sqrt {{4^2}}  = \left| 4 \right| = 4;\\ \dfrac{{\sqrt {400} }}{{\sqrt {25} }} = \dfrac{{\sqrt {{{20}^2}} }}{{\sqrt {{5^2}} }} = \dfrac{{\left| {20} \right|}}{{\left| 5 \right|}} = \dfrac{{20}}{5} = 4.\\ \Rightarrow \sqrt {\dfrac{{400}}{{25}}}  = \dfrac{{\sqrt {400} }}{{\sqrt {25} }}\;\;\;\left( { = 4} \right).\end{array}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu