Bài 71 trang 63 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 71 trang 63 sách bài tập toán 9. Cho phương trình: x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + m - 1 = 0. a) Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phương trình:

\({x^2} - 2\left( {m + 1} \right)x + {m^2} + m - 1 = 0\)

LG a

Tìm các giá trị của \(m \) để phương trình có nghiệm.

Phương pháp giải:

Phương trình \(ax^2+bx+c=0(a\ne 0)\) có nghiệm khi và chỉ khi \(\Delta \ge 0\).

Lời giải chi tiết:

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi \(\Delta ' \ge 0\)

\(\eqalign{
& \Delta ' = {\left[ { - \left( {m + 1} \right)} \right]^2} - 1\left( {{m^2} + m - 1} \right) \cr 
& = {m^2} + 2m + 1 - {m^2} - m + 1 = m + 2 \cr 
& \Delta ' \ge 0 \Rightarrow m + 2 \ge 0 \Leftrightarrow m \ge - 2 \cr} \)

Vậy với \(m ≥ -2\) thì phương trình đã cho có nghiệm.

LG b

Trong trường hợp phương trình có nghiệm là \(x_1,x_2\) hãy tính theo \(m\):

\({x_1} + {x_2};{x_1}{x_2};{x_1}^2 + {x_2}^2\)

Phương pháp giải:

Sử dụng Vi-et \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} = - \dfrac{b}{a}\\{x_1}{x_2} = \dfrac{c}{a}\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Phương trình có \(2\) nghiệm \(x_1,x_2\), theo hệ thức Vi-ét ta có:

\(\eqalign{
& {x_1} + {x_2} = {{2\left( {m + 1} \right)} \over 1} = 2m + 2 \cr 
& {x_1}{x_2} = {{{m^2} + m - 1} \over 1} = {m^2} + m - 1 \cr 
& {x_1}^2 + {x_2}^2 = {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} - 2{x_1}{x_2} \cr 
& = {\left( {2m + 2} \right)^2} - 2\left( {{m^2} + m - 1} \right) \cr 
& = 4{m^2} + 8m + 4 - 2{m^2} - 2m + 2 \cr 
& = 2{m^2} + 6m + 6 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu
 • Bài 72 trang 63 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 72 trang 63 sách bài tập toán 9. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 10 và tích của chúng bằng -10.

 • Bài 73 trang 63 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 73 trang 63 sách bài tập toán 9. Một đội thợ mỏ phải khai thác 216 tấn than trong một thời hạn nhất định. Ba ngày đầu mỗi ngày đội khai thác theo đúng định mức. Sau đó mỗi ngày họ đều khai thác vượt định mức 8 tấn ...

 • Bài 74 trang 63 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 74 trang 63 sách bài tập toán 9. Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi lại trở về bến A. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về đến A là 6 giờ ...

 • Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 phần bài tập bổ sung trang 64 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 phần bài tập bổ sung trang 64 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = - 3x^2. Khẳng định nào sau đây là đúng? (A) Khi 0 < x < 15, hàm số đồng biến; (B) Khi -1 < x < 1, hàm số đồng biến; ...

 • Bài 70 trang 63 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 70 trang 63 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ: a) (x^2 - 2x)^2 - 2x^2 + 4x - 3 = 0; ...

 • Bài 69 trang 63 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 69 trang 63 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình trùng phương. a) x^4 + 2x^2 - x + 1 = 15x^2 - x - 35; b) 2x^4 + x^2 - 3 = x^4 + 6x^2 + 3; ...

 • Bài 68 trang 63 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 68 trang 63 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình: a) 3x^2 + 4(x - 1) = (x - 1)^2 + 3; ...

 • Bài 67 trang 63 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 67 trang 63 sách bài tập toán 9. Cho hai hàm số: y = 2x - 3 và y = - x^2. a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trong cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị ...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài