Bài 55 trang 17 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E:

a) \({10^{ - 3}} = \)

A) \(10 - 3\)            B) \(\displaystyle {{10} \over 3}\)                C) \(\displaystyle{1 \over {{{10}^3}}}\)

D) \({\rm{}}{10^3}\)                  E) \({\rm{}} - {10^3}\) 

b) \(\displaystyle {10^3}{.10^{ - 7}} = \)

A) \({10^{10}}\)                 B) \({100^{ - 4}}\)           C) \({10^{ - 4}}\)

D) \({\rm{}}{20^{ - 4}}\)                E) \({\rm{}}{20^{10}}\)   

c) \(\displaystyle {{{2^3}} \over {{2^5}}}=\) 

A) \({\rm{}}{2^{ - 2}}\)                   B) \({2^2}\)                 C) \({1^{ - 2}}\)

D) \({\rm{}}{2^8}\)                     E) \({\rm{}}{2^{ - 8}}\)    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)

\(\dfrac{1}{{{x^n}}} = {x^{ - n}}\,\left( {x \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \({\rm{}}{10^{ - 3}} = \displaystyle {1 \over {{{10}^3}}}\). Vậy chọn đáp án C.

b) \({10^3}{.10^{ - 7}} ={10^{3 + \left( { - 7} \right)}}= {10^{ - 4}}\). Vậy chọn đáp án C.

c) \(\displaystyle {{{2^3}} \over {{2^5}}} =\dfrac{1}{{{2^2}}}= {2^{ - 2}}\). Vậy chọn đáp án A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.