Bài 50 trang 17 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 50 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) (1/5)^5.5^5 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính:

LG a

\(\displaystyle {\rm{}}{\left( {{1 \over 5}} \right)^5}{.5^5}\)            

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \({\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n}\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {\left( {{1 \over 5}} \right)^5}{.5^5} = {\left( {{1 \over 5}.5} \right)^5} = {1^5} = 1\)  

LG b

\({\left( {0,125} \right)^3}.512\)     

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \({\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n}\) 

Lời giải chi tiết:

\({\left( {0,125} \right)^3}.512 = {\left( {0,125} \right)^3}{.8^3} \)\(\,= {\left( {0,125.8} \right)^3} = {1^3} = 1\) 

LG c

\({\left( {0.25} \right)^4}.1024\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \({\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n}\) 

Lời giải chi tiết:

\({\left( {0,25} \right)^4}.1024 = {\left( {0,25} \right)^4}.256.4 \)

\(= {\left( {0,25} \right)^4}{.4^4}.4 = {\left( {0,25.4} \right)^4}.4 \)\(\,= {1^4}.4 = 4\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí