Bài 53 trang 17 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 53 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa của 3...

Đề bài

Viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa của \(3\):

\(\displaystyle 1; 243; {1 \over 3}; {1 \over 9}\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^n} = \underbrace {x \ldots x}_{n\;thừa \;số}\)        (\( x ∈\mathbb Q, n ∈\mathbb N, n> 1\))

\(\dfrac{1}{{{x^n}}} = {x^{ - n}}\,\left( {x \ne 0} \right)\)

\(\eqalign{
& {a^o} = 1\,\,\left( {a \in {\mathbb N^*}} \right) \cr 
& {x^o} = 1\,\,\left( {x \in\mathbb Q,\,\,x \ne 0} \right) \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(1 = {3^0}\);

\(243 = {3^5}\);

\(\displaystyle {1 \over 3} = {3^{ - 1}}\);

\(\displaystyle {1 \over 9}=\frac{1}{{{3^2}}} = {3^{ - 2}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí