Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho a > b. Chứng minh:

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 2 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Kiểm tra xem -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của các bất phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 5 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 7 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Số đo chuẩn về huyết áo tâm thu của một người thỏa mãn hệ thức sau:

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói có khối lượng 500 g, xí nghiệp cho phép có sai số tối đa là 6 g. Tìm khối lượng tối đa và khối lượng tối thiểu cho phép của gói trà khi xuất xưởng.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng