CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 31 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 31 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 31 VBT hoá 9. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat....

Xem chi tiết
Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 31 Vở bài tập hoá 9 Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 31 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 31 VBT hoá 9. Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa AgNO3....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 31 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 31 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 31 VBT hoá 9.Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với: A. nước, sản phẩm là bazo.....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl. Hãy cho biết...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 34 VBT hoá 9. Từ những chất: Cu(OH)2, CuCl2, Cu, CuSO4, hãy chọn những chất có muối quan hệ với nhau để thành hai dãy biến đổi hóa học.....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 9. Có những loại phân bón hóa học:....

Xem chi tiết
Câu 2* phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9 Câu 2* phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 9. Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 9. Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau....

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 36 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 36 Vở bài tập hoá 9

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 36 VBT hoá 9. Biết phản ứng điều chế phân đạm ure là :

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 37 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 37 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 37 VBT hoá 9. Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 37 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 37 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 37 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 38 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 38 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 38 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...

Xem chi tiết
Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 38 Vở bài tập hoá 9 Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 38 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 38 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Xem chi tiết
Câu 1, 2  phần bài tập bổ sung – Trang 38 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 38 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 38 VBT hoá 9. Kim loại nào thu được sau khi ngâm lần lượt các kim loại Zn, Cu, Fe trong các dung dịch:...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 40 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 40 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 40 VBT hoá 9. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 41 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 41 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 41 VBT hoá 9. Để một mẩu natrihiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài