CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 22 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 22 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 22 VBT hoá 9. Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học. (Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có.)....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3, 4  phần bài tập bổ sung – Trang 22 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 22 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 22 VBT hoá 9. Cho biết phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy cacbon monooxit: ......

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 23 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 23 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 23 VBT hoá 9. Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất để kiềm để minh họa.....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 23 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 23 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 23 VBT hoá 9. Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào a) Tác dụng được với với dung dịch HCl...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 9. Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO,_ H2O. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ.....

Xem chi tiết
Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9 Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4...

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 9. Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 VBT hoá 9. 1. Cho sơ đồ phản ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 26 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 26 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 26 VBT hoá 9. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 26 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 26 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 26 VBT hoá 9. Có những chất sau:Cu(OH)2, NaOH.....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 26 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 26 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 26 VBT hoá 9. Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3......

Xem chi tiết
Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 27 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 27 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 27 VBT hoá 9. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế dung dịch NaOH bằng phản ứng trao đổi giữa dung dịch Na2CO3 và dung dịch Ca(OH)2.....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 28 VBT hoá 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:.....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 28 VBT hoá 9. Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO,.....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 28 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra: a) Muối natri hiđrosunfat.....

Xem chi tiết
Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 29 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 29 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 29 VBT hoá 9. Dung dịch HCl khác với dung dịch NaOH là: A. đổi màu quì tím B. có độ pH nhỏ hơn.....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài